facebook

rekrutacje

Wymagania egzaminu wstępnego praktycznego do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Wymagania egzaminu wstępnego praktycznego do klasy II Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia:
- sekcja instrumentów dętych perkusji i akordeonu

- sekcja instrumentów klawiszowych fortepian 

- sekcja instrumentów klawiszowych organy  

- sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

Zakres wiadomości z teorii muzyki dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W SZKOLE JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW

Podstawa prawna:
Zmiana Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 06.12.2013 (Dz. U. 2014 poz. 7) obowiązująca od 18.01.2014 r. Rozdział 2a - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Art. 20n ust. 2. "Do(…) postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej."

Wypełnione wnioski należy złożyć do 30 kwietnia.

  • Regulaminy rekrutacji:

PSM I stopnia
PSM II stopnia 

  • Wnioski o przyjęcie (do pobrania)

Kwestionariusz do PSM I st.

Kwestionariusz do PSM II st.

Nauka w szkole prowadzona jest na instrumentach:

  • cykl 6-letni dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole do 10 lat (fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, perkusja)
  • cykl 4-letni dla dzieci 8-16 lat (flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, kontrabas, organy, altówka,gitara)
  • II stopień dla młodzieży 10-23 lat (fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, perkusja, kontrabas, waltornia, puzon, altówka, organy)

Godziny pracy:

Szkoła jest otwarta: Biblioteka: Sekretariat obsługuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 08:00-21:00    
Sobota: 08:00-16:00
Niedziela: 09:00-15:00

Poniedziałek
DANE ADRESOWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice

fax/tel.: +48 42 215 55 39

e-mail: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: iodo@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: asi@muzyczna.pabianice.pl

strona: www.muzyczna.pabianice.pl

NIP: 731-105-57-16, Regon: 000277150

Konto Rady Rodziców: 80102034370000140200147603

GODZINY OTWARCIA

Szkoła jest otwarta:

Poniedziałek - Piątek: 08.00-21.00

Sobota: 08.00-18.00, Niedziela: Zamknięta

Biblioteka:

Poniedziałek, Środa: 15.30-19.30

Sobota: 08.00-15.00

Sekretariat obsługuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek: 10.00-18.00

Magazyn:

Poniedziałek - Piątek: 12.00-18.00

FORMULARZ KONTAKTOWY